Upozornění: Některé rady uvedené na těchto stránkách již mohou být neaktuální, nemusí proto odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů. Doporučujeme ověřit informace i na jiných místech.

Exekuce, osobní bankrot, registry dlužníků – vysvětlení pojmů

Aktualizováno 30-4-2024

Exekuce

Exekuce je nástrojem k vymáhání dluhů. Je to právní proces, při kterém soudní exekutor vymáhá dlužnou částku od dlužníka na základě exekučního titulu, jako je například soudní rozhodnutí nebo notářský zápis. Přichází v úvahu tehdy, pokud včas neuhradíte své závazky vůči věřiteli a je přímo vykonatelná.

Exekuce začíná, když exekuční návrh dojde soudnímu exekutorovi. Exekutor pak požádá soud o pověření k provedení exekuce. Provádí se několika způsoby:

• Prodejem movitých věcí

• Prodejem nemovitosti

• Přikázáním pohledávky z účtu

• Přikázáním jiné pohledávky

• Srážkou ze mzdy

• Odebráním věci

• Rozdělením společné věci

• Postižením cenných papírů

• Zřízením zástavního exekutorského práva na nemovitost

Do exekuce je možno se dostat při nesplácení závazků, tedy vlastním přičiněním, ale také v situaci, kdy jako ručitelé převezmeme závazky za jiné osoby.

Exekuce může být provedena až po uplynutí 30denní lhůty, kdy dlužník neuhradil dluh. Jak se bránit exekuci? Dlužník může podat odvolání, návrh na odklad nebo zastavení exekuce. Samotnému exekučnímu příkazu se však není možno bránit. Při exekuci je chráněna nezabavitelná částka z příjmu dlužníka, která se vypočítává podle kalkulačky na stránkách exekutorské komory.Osobní bankrot

Oddlužení neboli osobní bankrot je metodou, jak se vypořádat s dluhy, které nám „přerostly přes hlavu“ a které nezvládáme splácet. Přistupuje se k němu tehdy, zpozdí-li se dlužník o více než 30 dnů se splátkami svých závazků a má závazky minimálně u dvou věřitelů zároveň. Návrh na vyhlášení osobního bankrotu a oddlužení se podává na Krajském úřadě, a to v místě bydliště. Vytvoří se plán oddlužení a věřitelé rozhodnou o tom, jaký bude postup. Platí, že do 5 let musí dlužník splatit minimálně 30% závazků. Po dobu oddlužování si musí vystačit pouze s životním minimem. Ovšem pokud tato doba uplyne, zbytek dluhů je soudně prominut. Oddlužení také může skončit dříve a to v případě, že dlužník již uhradil všechny své závazky.

Registr dlužníků

Databáze informací o dlužnících se nazývá registr dlužníků. Shromažďují se zde informace nejen o osobách, ale i o organizacích. Informace v registru nemusí být jen negativní, ale také pozitivní. Evidují se v něm totiž i závazky řádně splacené. K čemu úvěrové registry slouží? Poskytují cenné informace bankám i nebankovním subjektům při zjišťování spolehlivosti žadatelů o půjčky. Jaké registry fungují v ČR?

• Bankovní registr klientských informací (BRKI)

• Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

• SOLUS

• Centrální registr dlužníků (CERD)

• Centrální registr úvěrů (CRU)

Investice

Investice je činnost, při které se vloží finanční prostředky (peníze) do nějakého aktiva nebo projektu s cílem dosáhnout určitého výnosu nebo zisku v budoucnosti. Investování může zahrnovat různé formy, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, podílové fondy, investiční fondy nebo podnikání.Nepřehlédněte: Další neméně zajímavé informace ze světa financí můžete nalézt také na portálu Univerzální-Půjčka.cz.
© 2024 INFINEA Finance, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Půjčka-20000-do-hodiny.cz
Stránky mají pouze informativní charakter a není možné u jejich provozovatele sjednat úvěr.