Upozornění: Některé rady uvedené na těchto stránkách již mohou být neaktuální, nemusí proto odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů. Doporučujeme ověřit informace i na jiných místech.

Osobní bankrot

Osobní bankrot čili oddlužení je jedním z krajních řešení splacení dluhů v případě, že má dlužník se splácením potíže.

Co je podstatou osobního bankrotu?

Podstata osobního bankrotu spočívá ve splácení věřitelům alternativní formou, tzn. odpuštění až 70% dluhů při schopnosti splatit alespoň 30% dluhu během 5 let. Jednání o udělení osobního bankrotu je vyřizováno v rámci soudního tzv. insolvenčního řízení.

Jak zažádat a jak oddlužení probíhá?

Zájemce o osobní bankrot, v advokátním zastoupení, musí sepsat přihlášku včetně všech požadovaných příloh, odevzdat ji na krajském soudu, reagovat na případné žádosti o doplnění údajů (např. údaje o minulých a budoucích příjmech, sepsání majetku apod.). Poté žadatel čeká na rozhodnutí soudu.

    Při povolení oddlužení existují dva způsoby, jak k tomuto dochází.


  • a) Splátkami z příjmů/platu/mzdy (započítává se i mateřská dovolená, důchody atp.) formou nového splátkového kalendáře. Ten je pouze jeden, společný všem věřitelům. Při dodržování toho kalendáře během následujících 5 let, je dlužníkovi zbylá výše dluhu odpuštěna; musí však minimálně splatit 30%.

  • b) Zpeněžením, tj. prodejem majetku nabytého do okamžiku soudního povolení osobního bankrotu. Výnos z tohoto prodeje je určen věřitelům, kteří jsou tímto uspokojeni, a zbytek dluhu je odpuštěn.

  • V případě schválení žádosti dochází také k přerušení úročení, exekuce a dražeb majetku.


Pokud potřebujete poradit s insolvenčním řízením o osobním bankrotu, můžete využít např. služeb jedné z institucí zaměřující se na insolvence, FC Insolvence, insolvencni-navrhy.cz

Za jakých podmínek je osobní bankrot udělován a jakým orgánem/institucí?

Existuje několik podmínek (podrobně toto téma upravuje insolvenční zákon), které je nutno pro tento účel souhrnně splňovat. Dlužník musí:

  • A/ být schopen splatit alespoň třetinu dluhu během 5 let.

  • B/ dlužit minimálně dvěma věřitelům.

  • C/ mít více jak 30-ti denní prodlení se splátkami.

  • D/ být prokazatelně ve finančním úpadku, v platební neschopnosti.

Je třeba být si vědom toho, že osobní bankrot bývá povolen opravdu jen výjimečně, v hraničních situacích, proto je nutno brát dluh jako vážný závazek a nespoléhat se na tuto pomoc při nemožnosti splácení.» Zpět na hlavní stránku


© 2024 INFINEA Finance, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Půjčka-20000-do-hodiny.cz
Stránky mají pouze informativní charakter a není možné u jejich provozovatele sjednat úvěr.